top of page
Søk

Me manglar 22 571 indresogningar

I dag vart folketeljinga for 1920 i Norge frigjort på Digitalarkivet sidan det er 100 år sidan den vart gjennomførd. Og når ei slik...

CORONAVIRUS LOCKDOWN

Er i ferd med å etablere EMM AS mitt rådgjevarfirma i den nye SIVA næringssenter på Årdalstangen. Men har naturleg nok teke tid grunna...

Velkommen til Egon Mogens Moen sin blogg

I denne bloggen vil eg ta opp aktuelle temaer knytt til samfunnsutviklinga både på makro og mikronivå både nasjonalt og lokalt. Kom...

Blogg: Blog2
bottom of page