top of page

AKTUELT 2021

Businesswoman in white

PROSJEKT VANNBORN VARME - SOGN MILJØKRAFT

Forprosjekt med ei økonomisk ramme på kr. 500.000,-. Støtta av Enova, og prosjektleier er Egon M. Moen. Forprosjektet er planlagt ferdigstilt høsten 2021.

REKNESKAP 2020 EMM AS

EMM AS starta opp medio 2020 i Siva Næringssenter. EMM AS omsette for kr. 317.000 i 2020 med eit overskot før skatt på kr. 73.000

Business Conference
Business Meeting

SEKRETÆR ÅRDAL NÆRINGSSAMSKIPNAD

Egon Moen er gjennom selskapet EMM AS innleigd som sekretær i Årdal Næringssamskipnad fra 01.01.2021.
Årdal Næringssamskipnad har 62 bedriftsmedlemer og er ein interesseorganisasjon for næringslivet i Årdal.

Learn More

DIVERSE OPPDRAG

EMM AS har gjennomført eller under gjennomføring fleire seksjonerings og fradelingsoppdrag i 2021.  M.a.

* Fradeling  av Vasstakvegen 3

* Seksjonering av Røtisvegen 13 

* Seksjonering av Farnesvegen 28

* Seksjonering av Hagavegen 37

* Seksjonering av Veidavegen 1

* Søknader om bruksendringar

* Samt nokre fleire under arbeid

Prosjektarbeid og ledelse i samband med omorganisering av bedrifter  i driftsselskap og eigedomsselskap

Fleire slike prosjekter under arbeid i 2021

Styreleder og verv i en rekk bedrifter

Conversation Between Colleagues
Aktuellt 2021: Projects
bottom of page