top of page
Casual Business Meeting

AKTUELT 2020

Prosjekter 2020

Seksjonseringsoppdrag:

*Røtisvegen  6 Øvre Årdal

*Almenningsvegen 3, Øvre Årdal

*Hydrovegen 34, Årdalstangen

*Hydrovegen 24, Årdalstangen

*Hagavegen 49, Årdalstangen

*Tangevegen 22, Årdalstangen

Frådelingsoppdrag:

*Hydrovegen 16, Årdalstangen

*Hydrovegen 22, Årdalstangen

Rådgjevingsoppdrag:

* Rivingsøknader

* Rådgjeving i høve kjøp av 

  fast eigedom

* Rådgjeving i høve søknad om tilskot

  offentlige støtteordninbgar

*Rådgjeving i høve bedriftsfinansiering

*Øvrig bedriftsrådgeving

Styreverv - 2020

Dagleg leiar i EMM AS har fylgjande styreverv i 2020:

Styreleiar:

-Klingenberg Hotell AS

-Sitla Hotell AS

-EE Eigedom AS

-IndreSogn BIl AS

-ISB eigedom AS

-Linde Tegneservice AS

-Tyinvegen 3 as

-Sogn Miljøkraft AS

-StyreAkademiet Sogn

Styremedlem:

Sogn Sparebank

StyreAkademiet Norge

Andre oppdrag:

Dagleg Leiar i EMM AS er fra 31.12.2020 engasjert som sekretær for Årdal Næringssamskipnad

Aktuelt 2020: About
bottom of page