AKTUELT

Bedriftsinvestering

I samarbeid med ein av våre internasjonale partnereer det muligheter for ein  bedriftsinvestering. Ønsker du å vite meir kan du kontakte oss på tlf eller epost.

Prosjekt og seksjoneringsoppdrag

Vi kan bidra som rådgjevar  i samband  med utviklingsprosjekt. I tillegg utfører vi seksjoneringsoppdrag på bustadseigedommar organisert som idielle andelar.

Startup - hjelp

Vi stiller til disposisjon eit gratis kontor til startup selskap i to måneder. Ta kontakt for nærare informasjon

 

©2020 by Emm as. Proudly created with Wix.com