top of page
Søk
  • Forfatterens bildeEgon Mogens Moen

Velkommen til Egon Mogens Moen sin blogg

I denne bloggen vil eg ta opp aktuelle temaer knytt til samfunnsutviklinga både på makro og mikronivå både nasjonalt og lokalt. Kom gjerne med kommentarar. Men da må du først registrere deg og logge inn.


135 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Er i ferd med å etablere EMM AS mitt rådgjevarfirma i den nye SIVA næringssenter på Årdalstangen. Men har naturleg nok teke tid grunna den ekstreme bråstoppen vi har globalt, nasjonalt og lokalt grun

Post: Blog2_Post
bottom of page