OM OSS

Emm as vart etablert i februar 2020. Selskapet tilbyr investeringsløysingar i selskap ein eig eller i samarbeid med andre, samt bedriftsrådgjeving, prosjektleiing og tilknytta verksemd.  

Egon M. Moen er dagleg leiar og har over 30 års erfaring som leiar i offentleg og privat verksemd m.a børsnoterte selskap i over 20 år. Egon M. Moen har og vore styreleiar og styremedlem i ei rekke små og større bedrifter innan dei fleste bransjar. som reiseliv, finans, bygg og anlegg. Egon M. Moen har utdanning som  ingeniør,  diplomkandidat i samsfunnsplanlegging og innan økonomi/prosjektleiing.

 

©2020 by Emm as. Proudly created with Wix.com