top of page
Modern Work Space

OM OSS

EMM AS  vart etablert i mars 2020. Selskapet tilbyr seksjonerings og frådelingsoppdrag samt bedriftsrådgjeving, prosjektleiing og tilknytta verksemd.  

Egon M. Moen er dagleg leiar og har over 30 års erfaring som leiar i offentleg og privat verksemd m.a børsnoterte selskap i over 20 år. Egon M. Moen har og vore styreleiar og styremedlem i ei rekke små og større bedrifter innan dei fleste bransjar. som reiseliv, finans, bygg og anlegg. Egon M. Moen har utdanning som  ingeniør,  diplomkandidat i samsfunnsplanlegging og innan økonomi/prosjektleiing.

Om oss: About
bottom of page